Kontenerowiec - analiza giełdowa ATA - inwestycje

ATC Cargo – analiza giełdowa operatora logistycznego w czasie utrudnionych łańcuchów dostaw

Poniższa analiza gieldowa jest jedynie prywatną opinią autora i w żadnym stopniu nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

 

COVID-19 miał znaczący wpływ szczególnie na łańcuchy dostaw i branże transportową. Jak się okazuje, zwiększony popyt na usługi transportowe nie skończył się wraz z wprowadzeniem szczepionek. Skomplikowane zależności w łańcuchach dostaw okazały się trudne do odtworzenia, a podaż usług transportowych nie nadąża za wciąż rosnącym zainteresowaniem importu szczególnie z Azji.

Poniżej przedstawiam analizę giełdową spółki ATC Cargo – operatora logistycznego notowanego na NewConnect.

Profil spółki

Spółka zajmuje się przede wszystkim organizacją transportu, gdzie głowną częścia jest spedycja door-to-door. W praktyce znaczy to, że spółka zapewnia kompleksowy transport od dostawcy do klienta. Głównym typem transportu jest transport morski.

Istotne jest tu rozróżnienie pomiędzy spedycją, czyli przedmiotem działalności spółki oraz transportem. W przeciwieństwie do firm transportowych spółka nie ponosi bezpośrednich kosztów korzystania z infrastruktury oraz nie musi posiadać niezbędnych środków transportu. Ów koszty ponoszone są przez wynajmowaną przez spedytora firmę transportową.

ATC Cargo S.A. posiada biura w Łodzi, Zielonej Górze, Radomsku, Małaszewiczach, Kuźnicy
Białostockiej oraz Wrocławiu, a także rozbudowaną sieć agentów w Azji. We wrześniu 2014 roku
ATC Cargo S.A. utworzyło w Hongkongu spółkę zależną ATC Cargo Limited dedykowaną do
zainicjowania działalności Spółki w charakterze operatora logistycznego na rynku azjatyckim. (źródło: raport roczny 2020) 

ATC Cargo na giełdzie oraz konkurencja

ATC Cargo notowane jest na NewConnect od 2010 roku z obecną kapitalizacją na poziomie 59mln zł (intraday 02.06.2020). 

Branża transportowo-spedycyjna charakteryzuje się dywersyfikacją podmiotów pod kątem zarówno spektrum świadczonych usług, jak i obszaru geograficznego, na którym prowadzona jest działalność. Jeżeli chodzi o Polskę i spedycję morską/oceaniczną to poza ATC Cargo trzema największymi podmiotami są VGL GROUP,  SOLIDLOGISTICS oraz TIRSPED (źródło: https://g.gazetaprawna.pl/p/_wspolne/pliki/4552000/4552633-tabeletsl-2020.pdf).

Rynek oraz źródło przychodów

2020 rok charakteryzował się dużą zmiennością pod względem popytu na usługi transportowe i spedycyjne, Pierwsze połowa to znaczące osłabienie, głownie z powodu ograniczonej działalności zakładów pracy. Druga połowa zaś to wyraźna odbudowa. Jak oszacowała firma analityczna Drewry, w pierwszej połowie roku terminale kontenerowe świata odnotowały 6-proc. spadek liczby obsłużonych kontenerów, podczas gdy w drugiej połowie roku odnotowano boom i wzrost przeładunków, który osiągnął 10% (źródło: https://www.namiary.pl/2021/05/07/zegluga-na-nowo/).

Spedycja kontenerowa jest kluczowym segmentem operacji emitenta. W I kw. 2021r. przychody z działalności stanowiły 93% ogólnych przychodów firmy.

Struktura_przychodów_ATC Cargo SA_I kwartal 2021
Struktura przychodów ATC Cargo SA w I kw. 2021r. Źródło: raport kwartalny

Przy tym, w całym roku 2020 obrót kontenerowy w polskich portach spadł o 4,46% w stosunku do roku 2019 tym samym notując pierwszy spadek obrotów od 2015 roku.

Analiza giełdowa ACT Cargo - Ilość przeładowanych kontenerów w Polsce w ostatnich latach do roku 2020.
Ilość przeładowanych kontenerów *TEU - jednostka objętości odpowiadająca kontenerowi o długości 20 stóp Źródło: raport roczny ATC Cargo

Początek 2021 roku natomiast przyniósł mocne odbicie. Porty w Szczecinie i Świnoujściu odnotowały w kwietniu 35% wzrost r/r w skali miesiąca w TEU (źródło). Przychód emitenta w I kw. wzrósł o ponad 70% r/r (tabela 1).

Na uwagę zasługuje natomiast fakt wzrostu stawek za transport kontenerowy, które w drugiej połowie 2020 sięgały wartości 2- i 3-krotnie wyższych. Ma to zasadnicze znaczenie dla ATC Cargo, gdyż spółka operuje na zasadzie prowizji, której wielkość zależna jest od wysokości stawek armatora. Tym samym wyższe ceny transportu odzwierciedlone są w wyższych przychodach oraz wyższych marżach emitenta.
Fragment z raportu kwartalnego: 
W I kwartale 2021 roku zysk netto wyniósł 2 653 373,35 złotych, co w porównaniu z zyskiem netto 604 935,63
złotych za I kwartał 2020 roku, stanowi wzrost o 338,62%. Zaprezentowany wzrost zysku netto w ujęciu
kwartał do kwartału jest powiązany ze wzrostem przychodów w I kwartale 2021 roku w stosunku do I kwartału
2020, na co wpływ miał m.in. zaprezentowany wyżej wzrost wolumenu obsłużonego przez Spółkę oraz wzrost
stawek frachtowych oferowanych przez armatorów.

Dodatkowo, w pierwszych pięciu miesiącach 2021 roku zamówienia na nowe jednostki transportowe było większe niż w całym roku 2019 i 2020 łącznie. Budowa okrętu transportowego zajmuje typowo lata stąd nie można spodziewać się rychłego wzrostu podaży na rynku.

ATC Cargo analiza giełdowa - FBX Index 2021
Freightos Baltic Index - źródło: https://fbx.freightos.com/

Freightos Baltic Index mierzący średnią cenę transportu kontenera o wielkości 40 stóp [FEU] wzrósł od początku lutego 2019 z ~1300USD do ~6200USD w drugiej połowie czerwca 2021 (wzrost o prawie 380%).

Mocna strona emitenta - doświadczenie na rynku i relacje z dostawcami

I kw. 2021 przyniósł wzrostu kosztów transportu morskiego przy obnażeniu ograniczonej podaży. Znacząco wyzszy wzrost popytu na usługi transportowe zmusił przeowźników do selekcji ładunków przez nich przewożonych, a dokładniej – do selekcji klientów. Tym samym, nieograniczony dostęp do miejsca na pokładzie pozostał w rękach bardzo dużych przedsiębiorstw i firm posiadających wieloletnią historię współpracy z danym przewoźnikiem. 

Wyniki finansowe

Mimo ogólnego spadku przeładowanych konetnerów w polskich portach rok 2020 był rekordowym pod względem przychodów w historii firmy (244mln zł). I kw. 2021 roku był natomiast rekordowym w skali kwartalnej (97mln zł przychodu oraz 2,7mln zł zysku netto).

Przychód i zysk ATC Cargo w ujęciu kwartalnym
Przychód i zysk ATC Cargo w ujęciu kwartalnym

Średni wzrost przychodu ze sprzedaży wyniósł 5% licząc od II kw. 2017r z wyraźnym przyspieszeniem w III kw. 2020r.

Przychody na koniec kwartału w ujęciu rocznym
Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat w ujęciu rocznym na koniec kolejnych kwartałów

Marża na sprzedaży oraz marża operacyjna cechują się pozytywną dynamiką z wyraźnymi wzrostami pod koniec 2020 roku.

Marża netto i operacyjna ATC Cargo na przestrzeni lat
Źródło: Giełdowyradar.pl

Wycena spółki

Dywidenda

Emitent prowadzi stabilną politykę dywidendową. Spółka planuje przeznaczyć 51% zysku netto za 2020 na wypłatę dywidendy. Tym samym dywidenda na akcję wyniesie 46 groszy, czyli 5% dividend yield. Spółka wypłacała dywidendę również w latach 2018 i 2019 (również po 50% zysku netto).

Wybrane dane finansowe i prognozy

Obecny wskaźnik cena/zysk netto wynosi 7,3x (dane na 16.06.2021) przy średniej sektora = 6,6x (via biznesradar.pl). Forward P/E przy założeniu wzrostu zysku netto równemu wzrostowi przychodów ze sprzedaży wynosi 4,8x, implikując cenę akcji na poziomie 12zł (cena akcji dająca forward P/E równej średniej sektora).

Dane finansowe ATC Cargo
Wybrane dane finansowe

Używając natomiast modelu Gordona wraz ze wzrostem dywidendy na konserwatywnym poziomie 5% rocznie, dywidenda kolejnego okresu powinna wynieść 91 groszy na akcje. To zaś implikuje cenę akcji na poziomie 18,2zł.

Średnia cena z analizy porównawczej oraz modelu Gordon’a to 15,1zł co przy obecnej cenie (8,85zł) implikuje 70% upside potential. 

Linki

ATC Cargo – analiza giełdowa operatora logistycznego w czasie utrudnionych łańcuchów dostaw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top