Jak zaczac inwestowac

Cloud Technologies - krótka analiza giełdowa perspektywicznej spółki z rynku Big Data

Poniższa analiza gieldowa jest jedynie prywatną opinią autora i w żadnym stopniu nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). 

Inwestowanie w Big Data - profil spółki

Spółka operuje w obszarze Big Data, zajmując się przede wszytskim gromadzeniem, dostarczaniem oraz analityką dużych zbiorów danych.  Wyróżnia trzy podstawowe segmenty działalności:

  1. Data enrichment – strategiczny sektor spółki obejmujący przede wszystkim sprzedaż oraz wzbogacanie danych oraz technologii do ich przetwarzania
  2. Data consulting – obszar targetowanych kampanii reklamowych na zlecenie klienta, którym są agencje reklamowe oraz przedsiębiorstwa
  3. Data acquistion – segment gromadzenia danych, gdzie przychody pochodzą przede wszystkim z realizacji kampanii reklamowych oraz z pośrednictwa w zakupie powierzchni reklamowych

Rynek Cloud Technologies

Działalność firmy jest mocno powiązana z rozwojem rynku reklamu typu Programmatic, tj. inteligentnej reklamie umożliwiającej targetowanie osób na podstawie ich profili (NB: profile są anonimowe i dotyczą urządzenia, a nie osoby). Tworzenie oraz sprzedaż profili to właśnie główny segment działalności podmiotu (data enrichment).

Wartość globalnego rynku reklamy programmatic szacuje się na 129 mld USD z dynamiką r/r na poziomie +17,8%.

Dynamika w kraju jest nieco niższa – obecnie 14,6% przy wielkości rynku na poziomie 216 mln USD

Uwagę należy również zwrócić na wartość globalnego rynku danych – głównego rynku dla segmentu Data Enrichment

Wybrane informacje finansowe

Notowana na NewConnect od

2012r.

Kapitalizacja

85mln

Liczba akcji

5mln

Wartość księgowa

64mln

Przychody (2020)

50mln

Zysk netto (2020):

0,5mln

Ilość profili

1mld

Spółce w roku 2020 udało się wygenerować dodatni wynik na poziomie 0,5mln zł. Na uwagę przede wszystkim zasługuje wzrost EBITDA z poz. -1,1mln na koniec 2019r. do 5,7mln w całym roku 2020 oraz dodatnie przepływy pienieżne zwiększające stan gotówki do 18mln zł.

Porównanie/ analiza wskaźnikowe na tle sektora:

Wyniki finansowe cechują się zarówno sezonowością jak i dużymi wahaniami rok do roku. Wynika to m.in z relatywnie niedługiej historii spółki oraz przede wszystkim zmianie strategii i skoncentrowaniu się na działalności w obszarze Data Enrichment. 

Na plus należy zapisać solidny finisz w dwóch ostatnich kwartałach roku 2020 sumarycznie dające 5,7 mln EBITDA i 0,5mln zysku netto w 2020.

Główny segment spółki zwiększył przychody o prawie 9 mln zł do sumy 12,4 mln w roku 2020. Ma to znaczenie przede wszystkim z faktu iż segment ten jest głównym motorem wyników operacyjnych spółki. Koszty z nim związane są częściowo stałe stąd zwiększenie monetyzacji danych, tj. wzrost przychodów przekłada się na zarówno wzrost EBITDA oraz marży EBITDA samego segmentu.

Źródło: skonsolidowany raport za 4 kw. 2021r.

Wzrost przychodów segmentu data enrichment wykazał się dynamiką na poziomie 69% r/r oraz wzrostu marży EBITDA z 25% do 36%.

Prognoza wyników

Przy prostych założeniach wzrostu EBITDA segmentu Data Enrichment na poziomie średniej wzrostu z roku ubiegłego oraz średniego wzrostu rynku danych (kolejno 69% oraz 22%) EBITDA segmentu Data Enrichment na koniec 2021r. może wynieść 31 mln PLN. Przy zachowaniu EBITDA reszty segmentów na poziomie z roku 2020 oraz po usunięciu 1,6 mln PLN jednorazowych kosztów EBITDA związanych z emisją akcji w Q4 2020 daje to całościowe prognozowane EBITDA = 16,9 mln. Przy takim poziomie prognozowany EV/EBITDA wyniósłby 3,8 (sektor 8,1), tj. 53% poniżej średniej sektora.

 

Wartości dla sektora zostały pobrane z biznesradar.pl

Strona Cloud Technologies: https://www.cloudtechnologies.pl/

Nota prawna:

Publikowane treści są prywatną opinią autora i w żadnym stopniu nie stanowią „rekomendacji” inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Publikowane wpisy nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy.

 

Cloud Technologies – analiza giełdowa perspektywicznej spółki Big Data

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top