KORONAportfel

 

Wynik i komentarz (02.07.2021r.):

KORONAportfel w niecałe 8 miesięcy zarobił 54% przy zwrocie benchmarku WIG20TR na poziomie 33%. Przy wyłączeniu ryzykownych pozycji CFD wynik zamknął się natomiast na poziomie +53%. Przez cały okres istnienia portfela oprócz transakcji początkowego nabycia akcji oraz transakcji na rachunku CFD jedynymi transakcjami były zamiana walorów PRF na PGE oraz sprzedaż LTS. 

Wynik portfela oceniam bardzo pozytywnie szczególnie biorąc pod uwagę właściwie brak ingerencji w jego skład oraz szybkość z jaką powstał. Na pewno dużym czynnikiem kontrybuującym do stopy zwrotu był market timing, tj. kupno zaraz po kolejnym “dołku” powodowanym negatywnymi informacjami o koronawirusie.

 

 

Poniżej pozostawiam detale dotyczące analizy wykonanej na potrzeby portfela.

Poniższy portfel jest próbą osiągnięcia zysku na scenariuszu wyjścia z kryzysu spowodowanego wirusem COVID-19. Koncepcja to kilka spółek uzupełnionych częścią pasywną oraz agresywną, ,gwarantując prostotę budowy oraz niską zmienność. Portfel powinien być łatwy do imitacji przez każdego początkującego inwestora jednocześnie udowodniając, iż przy odpowiedniej strategii każdy może zarobić na giełdzie (tak jak opisywałem tutaj). 

Update 10.11.2020 – Canal+ wycofało swoje IPO po niedostatecznym popycie ze strony klientów instytucjonalnych oraz wzmożonej zmienności spowodowanej wiadomością o rzekomo działającej szczepionce przeciw COVID (by Pfizer).

Update 12.05.2021 – Sprzedaż Lotosu (50,10zł) po wiadomościach o wstępnych warunkach umowy z Orlenem (płatność dla akcjonariuszy w formie akcji Orlenu)

 

Okoliczności, aktualizacje oraz kontekst:
1. Portfel został utworzony w piątek 6.11.2020r.
2. Dzień ten kończy tydzień, w którym to premier Mateusz Morawiecki ogłosił kolejny, częściowy lockdown gospodarki (zamknięte sklepy w galeriach, widmo kolejnego, pełnego lockdown’u).
3. Portfel składa się z 3 głównych części – koszyk agresywny składający się całkowicie z kontraktów CFD (do 20% portfela), wybranych akcji spółek polskich oraz części pasywnej.
4. Portfel pierwotnie zakładał inwestycje w IPO Canal+, która została odwołana
5. W dn.27.11 sprzedana została pozycja w PARGMAFA, spółce zajmującej się wierzytelnościami. Kilka dni wcześniej zostało ogłoszone wezwanie na akcje lokując cenę na poz. 24zł.
6. W dn. 30.11 środki ze sprzedaży PRAGMAFA zostały zainwestowane w PGE. Wiązało się to z ogłoszoną przez poprzedzający weekend pomoc dla inwestorów w farmy wiatrowe w Polsce (https://www.gov.pl/web/klimat/projekt-ustawy-wspierajacej-morskie-farmy-wiatrowe-przyjety)

Cele i ograniczenia:
1. Maksymalizacja zysku przy scenariuszu wyjścia z kryzysu. Minimum to zwrot 50% stopa wolna od ryzyka mierzona obecnym oprocentowaniem obligacji skarbowych dwuletnich (1.00% rocznie na dzień 06.11.2020), 25% średni roczny zwrot indeksu mWIG40 + 25% średni roczny zwrot indeksu WIG20 za okres od 06.11.2020 do daty zamknięcia portfela.
2. Horyzont czasowy ~1,5 roku teoretycznie zakładający wynalezienie i wyprodukowanie skutecznej szczepionki.
3. Ilość spółek ograniczona do jedynie kilka w związku z ograniczonym czasem na analizę i ichniejsze poszukiwania.
4. Stabilizacja portfela – tygodniowy spadek nie powinien przewyższać spadku mierzonego WIG20 – 5% w żadnym tygodniu.

Strategia:
1. Przede wszystkim celuję w spółki duże oraz jak najbardziej dotknięte przez COVID. Udowodnione jest, że w okresie wyjścia z kryzysu spółki o większej kapitalizacji i dobrych fundamentach (tzw. value stocks) spisują się lepiej od tzw. growth stocks, czyli spółek relatywnie młodszych, mocno rozwijających się.
2. Zwracam dużą uwagę na ostatnio wypłacane dywidendy oraz zadaję sobie pytanie, czy podobna dywidenda będzie mogła być wypłacona w roku 2021/ pol. 2022.
3. Omijam na chwilę obecną spółki technologiczne, które w dobie koronakryzysu zyskiwały na wartości. Oczywiście nie znaczy to, że ów spółki jeszcze bardziej nie zwiększą swojej kapitalizacji w najbliższych latach.
4. Używam analizy technicznej do określenia potencjalnych zysków strat patrząc na ostatnie minima i maksima związane z kolejnymi falami COVID.
5. Portfel uzupełniam ETF-em na WIG20, by zyskać większą dywersyfikację, a co za tym idzie zmniejszyć ryzyko niesystematyczne. Spora część w WIG20 powinna również ograniczyć zmienność portfela. Jest to również konieczność z racji, że nie jestem w stanie monitorować dużej liczby spółek.
6. Scenariusz zakłada, że rynek zdążył wycenić już częściowy lockdown zaanonsowany w tygodniu kończącym się 06/11/2020 oraz częściowo potencjalny kompletny lockdown przy porażce ograniczenia liczby nowych zarażeń.

Analiza poszczególnych komponentów:
Przede wszystkim skupiłem się na dywidendach, wielkościach spółek, rekomendacjach analityków oraz wsparciach/oporach wyznaczonych przez analizę techniczną. Przy korzystnych liczbach starałem się napisać logiczny scenariusz, w którym spółka mogłaby zyskiwać na wartości. Poniżej tabela z powyższą analizą, która stanowiła punkt wyjścia do dalszej części:

  W20ETF mWIG40TR EUROCASH LOTOS ORLEN KRUK VRG PKOBP MWTRADE INTERAOLT NWAI PRAGMAFA CYFRPOLSAT CANAL+ PLAY AMC
Obecna cena 208,4 48,635 13,15 29 39 136 2 20,83 1,59 14,8 14,9 18 27,9 60 38,84 8,5
Potencjalne wsparcie mierzone w pierwszej fali COVID 190 39 12 40 44 53 1,55 20 1,2 11,5 2,2 6,9        
Potencjalna strata mierzona dolkiem pierwszej fali COVID -8,8% -19,8% -8,7% 37,9% 12,8% -61,0% -22,5% -4,0% -24,5% -22,3% -85,2% -61,7%        
Potencjalne wsparcie mierzone w drugiej fali COVID 190 45 12 25 35 113 1,75 18 1,2 14 14 16,2        
Potencjalna strata mierzona dolkiem drugiej fali COVID -8,8% -7,5% -8,7% -13,8% -10,3% -16,9% -12,5% -13,6% -24,5% -5,4% -6,0% -10,0%        
Szczyt pomiedzy I a II fala COVID 220 52 22 65 71 158 2,75 24 2,65 17 32,4 28        
Potencjalny zysk 5,6% 6,9% 67,3% 124,1% 82,1% 16,2% 37,5% 15,2% 66,7% 14,9% 117,4% 55,6%        
Zysk/Strata ratio I 0,6304348 0,35 7,70 -3,27 -6,40 0,27 1,67 3,82 2,72 0,67 1,38 0,90        
Zysk/Strata ratio II 0,6304348 0,93 7,70 9,00 8,00 0,96 3,00 1,12 2,72 2,75 19,44 5,56        
Ostatnia dywidenda na akcje     1 1 1 5 0 1,33 2,1 3,19 1 3,9 1 4,27 1,65 0,23
Dividend yield mierzone ostatnia dywidenda/obecna cena akcji     8% 3% 3% 4% 0% 6% 132% 22% 7% 22% 3,6% 7,1% 4,2% 2,7%
Ostatnia dostępna cena docelowa zawarta w rekomendacji DM     20,1 61,045 47,59 156,7 3,14 24,39                
Potencjalny zysk wobec rekomendacji DM     53% 111% 22% 15% 57% 17% -100% -100% -100% -100%        


1. WIG20 znajduję się na poziomach najniższych w ostatnich 10 latach. Spodziewam się zatem mocnego odbicia w perspektywie najbliższych 1-2 lat. Potencjalne zagrożenia: przedłużający się kryzys, opóźnione w stosunku do innych rynków odbicie na indeksie, spadki indeksu spowodowane przeszacowaniem spółek takich jak CDR oraz Allegro.

2. EUROCASH to spółka, która mimo operowania w konkurencyjnej branży zachowała poziom swojej marży wraz z przychodami na poziome przed-COVIDowym. Dodatkowo, obecny stosunek dywidendy do ceny akcji wydaje się być bardzo atrakcyjny.

3. LOTOS oraz ORLEN – Lotos uważam za jedną z najbardziej ryzykownych pozycji w portfelu co wiążę przede wszystkim ze sprzedażą spółki. Wątpliwości te nie są jednak potwierdzane w rekomendacjach analityków a i przede wszystkim – LOTOS powinien mocno skorzystać na powrocie cen ropy w rejonie przedkryzysowe, gdyż jest z nimi bardziej skorelowany aniżeli Orlen. Orlen natomiast oprócz zyskania na wyższych cenach ropy powinien również korzystać ze zwykłej popularności spółki na giełdzie szczególnie wśród mniejszych inwestorów.

4. INTERAOLT, NWAI, PRAGMAFA – są to mniejsze spółki, które wypłaciły znaczną dywidendę w zeszłym roku. Uważam, że mają szansę na utrzymanie wysokiej stopy dywidendy w 2022 roku oraz wypłaty przynajmniej częściowej dywidendy w roku 2021.

INTERAOLT
NWAI

5. CANAL+liczę na udane IPO napędzany szczególnie przez sukces Allegro oraz spełnienie się owczego pędu. Dodatkowo, spółka zamierza wypłacać wysoką dywidendę w wys. 75% zysku oraz zaliczkę na poczet dywidendy w wys. 4,27zł na akcję za rok 2020. Implikuje to stopę dywidendy na poziomie 7,1% – prawie 2-krotnie wyższą niż w przypadku krajowego konkurenta Cyfrowego Polsatu. Wskaźnik ten sugeruje możliwą cenę po debiucie na poziomie 120zł. Około 20 dniowy okres pomiędzy zapisem na akcje a rozpoczęciem notowań może spowodować ograniczenie stopy zwrotu portfela przy założeniu odbicia rynku w tym okresie./

6. Kontrakty CFD – staram się wykorzystywać duże wahania cenowe podczas kryzysu przy następujących kierunkowych założeniach:
a) Pozycje długie na indeksach akcji europejskich
b) Pozycje krótkie na parze EUR/PLN oraz USD/PLN – aprecjacja złotego
c) Deprecjacja franka szwajcarskiego

Scroll to top