People Can Fly IPO PCF

People Can Fly – IPO – inwestycja jak CD Projekt? Czy warto kupić?

People-Can-Fly-IPO-Outriders

27.11.2020 startują zapisy na IPO People Can Fly, kolejnego już polskiego producenta gier wideo. Zapisy potrwają do 03.12.2020r. Poniżej garść informacji oraz nieśmiała 🙂 osobista opinia na ten temat.

People Can Fly – garść informacji o studiu

People Can Fly (‘PCF’) jest producentem gier: Painkiller (premiera 2004), Bulletstorm (premiera 2011) oraz Gears of War: Judgment (premiera 2013). Gry produkowane przez PCF wydawane są na PC, konsole XBOX oraz PS, a także dostępne na platformach streamingowych. Jest to producent gier z najwyższego segmentu AAA.

PCF jest również współtwórcą takich kasowych produkcji jak:
Gears of War, Gears of War 2, Gears of War 3, Unreal Tournament, Spyjinx i Fortnite.

People Can Fly – przegląd i porównanie gier

Poniżej przedstawione zostały gry wraz z ocenami (źródło: metacritic.com). Analizując same oceny widzimy tendencję spadkową w jakości samodzielnie wydawanych gier. Pominiętę są tu gry takie jak Unreal Tournament czy Fortnite, których to PCF był współtwórcą a które to produkcje to absolutny top, z Fortnite będącym najpopularniejszą grą na świecie.

Gry samodzielnie tworzone Ocena graczy wg Metacritic (1-10)
Gears of War: Judgement 5,6
Bulletstorm 7,6
Painkiller 8,1
Gry współtworzone
Gears of War 3 8,0
Gears of War 2 7,8
Fortnite 2,9
Unreal Tournament III 8,0

PCF – Outriders oraz inne przyszłe gry

W lutym 2021r. przewidywana jest premiera największej jak dotąd gry studia PCF – Outriders. Gra z gatunku shooter RPG zajmuje obecnie 21 miejsce na liście Steam wishlist przed tytułami jak chociażby Total War: Troy, czy nowy Resident Evil. Gra powstaje we współpracy z popularnym wydawcą Square Enix (wydawca i producent m.in. serii Final Fantasy).

Na obecną chwilę ciężko jest przewidywać, czy gra odniesie sukces. Biorąc pod uwagę ostatnie doświadczenia studia, tj. pracę przy serii GoW oraz Fortnite, a także doświadczenie i prestiż studia Square Enix możemy spodziewać się jednak co najmniej bardzo solidnej produkcji z nieśmiałymi oczekiwaniami na dużo więcej.

O samej grze prezes zarządu, Sabestian Wojciechowski mówi:
Nie mogę zdradzić, jakie mamy prognozy sprzedaży Outriders, ale ma to być nasza dotychczas największa i najbardziej ambitna produkcja.

Trzeba tu też odnotować, że sam segment shooter’ów jest największym segmentem wśród gier wideo stąd potencjał PCF jest również bardzo duży.

Dodatkowo do końca 2024r. People Can Fly planuje wydanie jeszcze dwóch gier z segmentu AAA.

People Can Fly – model biznesowy

Jest niezmiernie ważnym podkreślić iż model biznesowy PCF mocno różni się od innych producentów gier, w tym CD Projekt. PCF na chwilę obecną jest wyłącznie producentem gier, a ich wydawnictwo prowadzone jest przez podmiot zewnętrzny (np. Square Enix, czy też Take-Two Interactive przy jednej z przyszłych gier).

Jakie ma to znacznie?

Otóż ma to ogromny wpływ na strukturę i zmienność przychodów. PCF otrzymuje wynagrodzenie od wydawcy w okresach pomiędzy premierami co implikuje stabilność przychodów na pewnym minimalnym poziomie. W przypadku wydania gry, PCF otrzymuje tzw. tantiemy od sprzedaży, czyli pewną część przychodu uzyskanego ze sprzedaży danej gry. To z kolei znaczy, że przy teoretycznie ogromnym sukcesie Outriders, lwia część może (ale w żadnym wypadku nie musi!) zostać przejęta przez wydawcę.

W przyszłości jednak PCF planuje rozpoczęcie własnego wydawnictwa co zbliży studio pod kątem modelu do m.in CD Projekt.

Cena maksymalna IPO a dotychczasowe wyniki finansowe

Poniżej przedstawiam dane z prospektu emisyjnego a także dodatkowo obliczony dynamikę przychodów brutto oraz marży netto. Przy kalkulacji przychodów oraz z tym związanych wskaźników założyłem, że zysk/przychody z całego 2020r. będą dwukrotnie większe niż zysk/przychody za samo półrocze 2020. Znaczy to, że wskaźniki obarczone są dużą niepewnością i powinny służyć jedynie jako punkt odniesienia. Dodatkowo, zysk za I pół roku 2020 nie do końca ma odzwierciedlenie w przepływach pieniężnych, a odpowiada za niego wzrost aktywów związanych z pracami wykonywanymi dla Square Enix (Outriders) oraz Take-Two Interactive (projekt “Dagger”). Innymi słowy, jest to pewnego rodzaju księgowa estymata zysku z tytułu przyszłych produkcji.

Źródło: autor Źródło: Prospekt emisyjny
Estymata 2020 r. I półrocze 2020 r. I półrocze 2019 r. 2019 r. 2018 r. 2017 r.
Przychody ze sprzedaży 105,2 52,6 26,8 83,9 70,3 44,1
Wzrost przychodow rok do roku 19% 59%
Zysk brutto ze sprzedaży 45,6 22,8 7 19,7 26,5 23,3
Zysk z działalności operacyjnej 36,4 18,2 0,6 5,3 18,5 18,6
Zysk netto 34,6 17,3 0,8 4,8 15,9 14
Marza netto 33% 33% 3% 6% 23% 32%

Porównanie do innych spółek sektora gamingowego w Polsce

Poniżej porównanie pod względem P/E przy założeniu, że zysk netto w roku 2020 będzie dwukrotnością zysku osiągniętego w pierwszej połowie.

Cena maksymalna IPO 46
Zysk netto H1 2020 17 300 000,00
Estymowany zysk 2020 34 600 000,00
Ilość akcji po IPO 29 562 512
EPS (estymata) 1,2
P/E (estymata) 39,3
Średni P/E dla WIG-GAMES* 32,0

*źródło: stooq.pl

Jak widać, pod kątem samego P/E i cenie IPO 46zł za akcje PCF wydaje się być relatywnie droższy niż cały segment. Jeżeli ze średniej P/E dla WIG-GAMES wyłączymy CD Projekt (P/E = 122) to P/E WIG-GAMES spada do 23,1 (prosta średnia arytmetyczna bez brania pod uwagę kapitalizacji). To tym bardziej sugeruje akcje PCF jako przewartościowane (przy cenie 46zł)

Dywidenda – IPO People Can Fly

Polityka dywidendowa zakłada wypłatę 10-20% zysku netto w postaci dywidendy. Przy  powyższych założeniach oraz średniej wypłaty zysku w formie dywidendy na poziomie 15% daje to:

Stopa wypłaty zyskuw  formie dywidendy 15%
Estymowana dywidenda za 2020 5 190 000,00
Dywidenda/akcja 0,18zł
Stopa dywidendy 0,38%

Porównać możemy to ze stopą dywidendy PlayWay = 1,6% oraz TenSquareGames = 0,7%. Również ten wskaźnik sugeruje przewartościowaną cenę akcji.

Czy warto zatem zainwestować w akcje People Can Fly w IPO?

W mojej opinii, mimo teoretycznie niekorzystnych wskaźników, jest szansa na zarobienie na IPO. Dlaczego? Otóż segment gier na GPW podlega ogromnemu hype’owi. Druga sprawa, zapisy na akcje kończą się 3 grudnia, jeszcze przed premierą Cyberpunka 2077, który ściąga oczy inwestorów na ów sektor i rozgrzewa ich wyobraźnię. Zupełnie inaczej może być w krótkim terminie po IPO. Myślę też, że fakt premiery Outriders, w okresie około IPO podkręca zainteresowanie mając tym samym pozytywny wpływ na potencjalny sukces.

Dużo powinna nam powiedzieć sama gra Outriders, jej wielkość i recenzje – dobre oceny mogą wróżyć studiu świetlaną przyszłość i popychając kurs akcji w trend wzrostowy.

Polecam odwiedzenie strony internetowej producenta, aby samemu odpowiedzieć sobie na powyższe pytanie na podstawie danych prosto ze źródła:

https://peoplecanfly.com/investors/

Zobacz również:

Czy warto inwestować w CD Projekt przed premierą?

Czy warto jeszcze kupić CD Projekt przed premierą Cyberpunk 2077?

W co inwestować – porównanie klas aktywów zeszłej dekady:

W co inwestować? Stopy zwrotu i ryzyko wybranych aktywów zeszłej dekady.

Nota prawna:

Niniejszy wpis nie jest analizą finansową ani rekomendacją inwestycyjną w świetle obowiązującego prawa, a jedynie osobistą opinią autora.
Wszelkie działania inwestycyjne powinny być podejmowana na bazie analiz danych z wielu źródeł oraz idealnie konsultowane z regulowanymi profesjonalistami.
Autor nie ponosi odpowiedzialności za żadne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższego materiału.

People Can Fly – IPO – czy warto kupić akcje nowego studia?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top