Poltronic S.A. (PTN) – analiza giełdowa (28.04.2021) - przykład analizy fundamentalnej z użyciem modelu zmiennego wzrostu dywidendy

Poniższa analiza gieldowa jest jedynie prywatną opinią autora i w żadnym stopniu nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). 

Poltronic - profil działalności spółki

Poltronic S.A. jest importerem i dystrybutorem produktów elektrotechnicznych specjalizującym się w dostarczaniu oświetlenia i asortymentu LED sprzedawanego pod marką NEXTEC oraz podzespołów elektronicznych i serwisu sprzętu IT (marka QVERTECH). Klientami Spółki są głównie dystrybutorzy prowadzący handel detaliczny i hurtowy oraz klienci biznesowi: firmy produkcyjne i usługowe. Spółka nie prowadzi punktów sprzedaży detalicznej.

Strona emitenta:
https://www.poltronic.eu/

Analiza sprawozdania finansowego za 2020 rok

W 2020r. przychody ze sprzedaży spółki spadły o 4%. Jednocześnie, spółka zanotowała podwojenie marży na sprzedaży do 7,7%. To z kolei wraz ze spadkiem kosztów finansowych o 44% spowodowało wzrost zysku netto o ponad 100%. Co więcej, zysk netto miał odzwierciedlenie we wzroście EBITDA (wzrost do 1,6mln z 1,1mln rok wcześniej) oraz realnym wpływie gotówki (1,2mln zł na koniec okresu)

Źródło: własne, raport roczny oraz biznesradar.pl

Przychody ze sprzedaży

Spadek przychodów ze sprzedaży może budzić początkowe obawy jednak rok 2020 cechował się mniejszą aktywnością, ograniczonym popytam przez pandemię COVID-19. W raporcie rocznym czytamy:

Rozwój i przebieg epidemii koronawirusa wpłynął negatywnie na dynamikę sprzedaży, ale nie miał
istotnego wpływu na działalność operacyjną Spółki, również ze względu na racjonalizację procesów
biznesowych.

Biorąc pod uwagę wyraźne ożywienie w polskiej gospodarce w I kwartale 2021 roku (PMI dla przemysłu (Mar ’21) = 54.3, Produkcja przemysłowa (Mar ’21) = 18,9% r/r) spodziewać się należy wzrostów przychodów w najbliższych kwartałach.

Źródło: macronext.pl

Marża na sprzedaży oraz koszty finansowe

Kolejne dwie pozycje na które chciałbym zwrócić uwagę to marża ze sprzedaży oraz koszty finansowe.

Marża wzrosła r/r do 7,7% z 3,6%. Utrzymanie takiej marży przy prgonozowanym wzroście przychodów przełożyłoby się na kolejne rekordowe zyski.

Na uwagę zasługuje również fakt ograniczenia kosztów finansowych o 108 tysięcy złotych – miało to istotny wpływ na wzrost zysku netto. Dodatkowo, wysoki stan środków pieniężnych powinien pozwolić na utrzymanie poziomu kosztów finansowych na podobnym poziomie, o ile oczywiście spółka uzna taką formę inwestowania za odpowiednią.

Dywidenda

Spółka wypłacała dywidendę za lata 2019, 2018 oraz 2016. Ostatni wypłata dywidendy stanowiła 79% wypracowanego zysku netto co przełożyło się na 6 groszy dywidendy na akcję. 

Przy założeniu podobnego wskaźnika wypłaty obecnie dywidenda wyniosłaby 12 groszy na akcję dając dividend yield wynoszące 11% co oczywiście wydaje się być atrakcyjną wartością. Pamiętać jednak należy, że spółka notowana jest na NewConnect a niska kapitalizacja sprawia, że podlega bardzo wysokim wahaniom cenowym.

Symulacja wyceny - analiza wskaźnikowa oraz model zmiennego wzrostu dywidendy (model dwufazowy)

Obecny wskaźnik cena/zysk spółki wynosi 7,4. Porównując, C/Z sektora wynosi 12,7 (źródło: biznesradar.pl) co implikuje wzrost ceny do 1,98zł (72% przy cenie 1,15 z dn. 27.04.2021).

Posługując się modelem dwufazowym i zakładając dywidendę za rok 2020 w wysokości 12 groszy na akcję oraz późniejszy jej wzrost jak w tabeli poniżej, otrzymujemy cenę na poziomie 3,16zł. To dzieje się przy następujących założeniach:
1. Dynamika wzrostu dywidendy spada o połowę r/r aż do stałej wartości 5% w roku 4 (tj. 2024)
2. Wymagana roczna stopa zwrotu wynosi 12%

Średnia arytmetyczna daje nam cenę docelową równą 2,57zł, czyli 123% ponad cenę 1,15 z dn. 26.04.2021.

Ryzyko modelowe a analiza giełdowa

Powyższy model, jak każdy model, niesie ze sobą pewne ryzyka tym samym obiążając trafność i wartość analizy giełdowej. Najistotniejszymi ryzykami modelu dwufazowego użytego w analizie są:

  1.  Dywidenda za rok 2020 nie została nigdzie ogłoszona stąd model dwufazowy może być kompletnie nieodpowiedni
  2. Założenia co do wzrostu dywidendy mogą być zbyt wysokie – powyższe szacunki zostały maksymalnie uproszczone, gdzie tempo wzrostu dywidendy zostało ekstrapolowane z zeszłych lat
  3. Wymagana stopa zwrotu może być zbyt niska – jak wspomniałem wcześniej, spółka cechuje się dużym ryzykiem cenowym stąd 12% użyte dla konswerwatywnego inwestora może być za niskie

Model zmiennego wzrostu dywidendy - model dwufazowy

Tytułem szybkiego wyjaśnienia – model zmiennego wzrostu dywidendy, w naszym przypadku dwufazowy, opiera się na następujących założeniach:

  1. Dywidendy w przyszłości są znane lub możliwe do wyliczenia za pomocą stóp wzrostu dywidendy
  2. Dywidendy wypłacane są w dwóch fazach – pierwsza trwająca kilka lat, gdzie wzrost dywidendy spada aż do drugiej fazy, gdzie wzrost dywidendy jest stały
  3. Dywidendy w pierwszej fazie są dyskontowane wymaganą stopą zwrotu
  4. Do wyceny dywidend fazy drugiej używa się modelu Gordona

Excel do przeprowadzenia analizy

Zapisując się na mój newsletter otrzymasz dostęp do excela z wszystkimi powyższymi obliczeniami, w którym w łatwy sposób zmienisz założenia modelu i przeprowadzisz własną symulację wyceny. Formularz znajdziesz na dole strony 🙂 .

Niniejsza analiza nie jest rekomendacją inwestycyjną.

POLTRONIC – analiza giełdowa małego dystrybutora LED

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top