Poglądowy portfel inwestycyjny "Ryzyko+"

Poniższe treści są jedynie prywatną opinią autora i w żadnym stopniu nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Opis portfela inwestycyjnego Ryzyko+

Niniejszy portfel inwestycyjny skupia m. in. spółki giełdowe (NewConnect oraz GPW) opisywane na blogu wraz z kilkoma pozycjami ekstra, o których wspominam głownie na Twitterze. 

Ceny nabycia walorów brane są odpowiednia z dnia publikacji wpisu na blogu lub w momencie publikacji niniejszego wpisu.

Portfel Ryzyko+ jest portfelem o ponadprzeciętnym ryzyku, inwestującym przede wszystkim w spółki o relatywnie małej kapitalizacji, często o niskiej płynności. Tym samym, portfel inwestycyjny Ryzyko+ jest portfelem o ograniczonej wielkości. Relatywnie wyższe kwoty byłyby niemalże niemożliwe do zainwestowanie w niektóre walory bez drastycznego impaktu na kurs.

Aby być na bieżąco subskrybuj newsletter i/lub śledź nas na social media.

 

Strategia inwestycyjna

Strategia opiera się zarówna na użyciu analizy fundamentalnej (analizy DCF, Residual Income wraz z analizą wskaźnikową P/E oraz P/B) a także analizy technicznej (przede wszystkim do określenia momentu wejścia oraz poziomów stop loss). 

Staram się wybierać spółki o rosnących przychodach oraz marżach przy jednocześnie niskich wycenach. Portfel skupia się na spółkach z branży technologicznej oraz pośrednio i bezpośrednio związanych z e-commerce. 

Główną strategią zarządzania ryzykiem jest dywersyfikacja portfela oraz poziomy stop loss wyznaczane na podstawie analizy technicznej. Biorąc pod uwagę niską płynność niektórych walorów akceptowalna jest strata ponad tą zakładaną przy realizacji zlecenia sprzedaży PKC z limitem aktywacji.

 

Horyzont czasowy

Horyzont czasowy portfela to nieco ponad 1 rok (ok. końca roku 2022). Horyzont ten obejmie publikacje trzech/czterech kolejnych sprawozdań okresowych (do wyników finansowych spółek za III kw. 2022r.).

Cel inwestycyjny oraz akceptowalne ryzyko

Celem minimum portfela jest osiągnięcie stopy zwrotu wyższej niż skumulowana stopa zwrotu indeksu sWIG80.

Maksymalna akceptowalna strata na portfelu to 20%. Wynik portfela monitoruje tygodniowo. 

Skład portfela inwestycyjnego Ryzyko+

Obecny (27.09.2021) skład portfela

 • ATC Cargo
 • Balticon
 •  Cloud Technologies
 • Comp
 • Helio
 • HMInwest
 • Izolacja
 • KGL
 • Krynicki Recykling
 • MLP Group
 • OP Team
 • OT Logistics
 • Passus
 • Polaris IT Group
 • Poltronic
 • Pekao SA
Startowe wagi walorów były równe za wyjątkiem pozycji HMI, PAS, OTS oraz PIT. Startowe wagi dla tych czterech walorów stanowiły równo 50% wielkości pozostałych pozycji.

Wynik portfela inwestycyjnego Ryzko+

Na dzień 27.09.2021 (mid-day) portfel notuje zysk +7,38% brutto. 

Wszystkie transakcje za wyjątkiem ATA, PTN oraz CLD zakłada się iz zostały zawarte w ciagu dnia 27.09.2021. Transakcje zakupu ATA, PTN oraz CLD zakłada się na dzień publikacji analiz dla danej spółki na blogu. Pierwsza transakcja a tym samym początek portfela datuje się na 30/03/2021 (kupno CLD).

Zysk liczony jest przed kosztami prowizji oraz podatkiem. 

Scroll to top